Адміністрування локальної мережі


adyashanti-put-osvobozhdeniya-prakticheskoe-rukovodstvo-dlya-duhovnogo-prosvetleniya.html
adyuvantnaya-himioluchevaya-terapiya.html

"У сімох няньок дитя без ока". Ця стародавня приказка визначає й основне правило адміністрування комп'ютерної мережі. Управляти мережею повинен один адміністратор. Звичайно, можуть бути помічники, яким дані права управління окремими задачами або адміністрування мережі, але за усіх несе відповідальність Адміністратор. Адміністратор вправі додати будь-яке число користувачів із правами адміністратора, але цього робити не слід.

Наслідки колективного адміністрування можуть бути досить жалюгідними, оскільки навіть при високій кваліфікації численних адміністраторів їхні дії можуть бути не погоджені і суперечити одне іншому. А помилки, від яких ніхто не застрахований, можуть привести до непоправних ситуацій. Якщо мережа росте, і в домені з'являються кілька підмереж, то в кожній підмережі повинен бути свій адміністратор. Адміністратор домену координує свої дії з підпорядкованими адміністраторами. Поки у вас один домен і одна невелика мережа, ви повинні бути єдиним адміністратором вашої мережі. У залежності від задач, що вирішуються у вашій мережі, роботи з її обслуговування можуть бути більш-менш періодичними.

Технічне обслуговування комп'ютерів мережі, архівування важливих даних, які вимагають збереження, обслуговування бази даних (якщо застосовується), видалення і додавання облікових записів користувачів і комп'ютерів мережі та інші роботи з обслуговування мережі бажано протоколювати. Проблеми, що зненацька виникли в якийсь момент у мережі, можна вирішити оперативно, якщо швидко знайдене джерело проблеми, а в цьому можуть допомогти записи про всі проведені зміни. Наприклад, заміна мережної карти на клієнтському комп'ютері іноді приводить до порушення роботи бази даних MS Access. Якщо у вас у хронологічному порядку реєструються зміни, зроблені в мережі, то причина збою в роботі може бути виявлена при аналізі цих записів. Усі зміни, що вносять користувачі на своїх комп'ютерах (якщо їм це дозволено), повинні бути погоджені з адміністратором.

Зручніше за усе вести записи в спеціально відведеному журналі. Не слід покладатися на електронні записи у файлі щоденника. Проблеми можуть бути настільки серйозними, що у вас не буде доступу до електронних записів. Паперовий щоденник завжди доступний.

Щоденник адміністратора

Форма щоденника може бути довільною. Але повинні бути передбачені розділи за видами робіт, а також довідковий розділ з описом клієнтських робочих станцій, апаратного і програмного забезпечення мережі, схемою мережі з вказівкою особливостей кабельної системи на різних ділянках. Витрати часу на ведення такого щоденника виправдають себе при усуненні мережних неполадок, особливо якщо займатися цим доведеться новому адміністраторові. А зміна управління мережі, як і зміна будь-якого іншого управління, цілком можлива.Опишемо варіант щоденника, що може застосовуватися в невеликій мережі.

Склад щоденника

Щоденник може містити наступні розділи:

· Роботи з обслуговування сервера (програмне забезпечення й апаратна модифікація, зміни дозволів) (табл. 9.3).

· Роботи з обслуговування програмного комплексу, що застосовується (табл. 9.4).

· Роботи з обслуговування мережі (кабельна система й обладнання) (табл. 9.5).

· Користувачі (закріплення користувачів за комп'ютерами) (табл. 9.6).

· Комп'ютери мережі (коротка характеристика і відомості про модифікацію) (табл. 9.7).

· Схема мережі (рис. 9. 21.).


Таблиця 9.3. Роботи з обслуговування сервера

Дата Час Проблеми Зроблено Результат
19.06.2004 Невикористовувані облікові записи Вилучено користувачів User1, User2, User3 +
19.06.2004 1600 - 1630 Збій при настроюванні нового програмного забезпечення Перезавантаження +
20.06.2004 Права користувачів Установлено права на DIR для User25 і User15 +
21.06.2004 2215 - 2350 Позапланове відключення в зв'язку з перебоями електропостачання Сервер запущений +
21.06.2004 Модифікація Заміна CD-ROM (тип) +

Перший розділ містить записи про всі зміни, зроблені на сервері. У хронологічному порядку поміщені відомості про усе, що вами або з вашого ведення робилося на сервері.
Другий розділ містить записи про встановлення і модифікацію прикладного програмного забезпечення.

Таблиця 9.4. Роботи з обслуговування програмного комплексу

Дата Час Проблеми Зроблено Результат
15.06.2004 9-15 Заміна програмних модулів Замінені М1 і М2 на версії від 10.06.2003 +
19.06.2004 15-00 Не працює М1 у режимі А Настроювання - (збій сервера)
19.06.2004 16-35 Не працює М1 у режимі А Настроювання +

Третій розділ містить записи про обслуговування мережі

Таблиця 9.5. Роботи з обслуговування мережі

Дата Час Проблеми Зроблено Результат
12.06.2004 10-15 Не забезпечується 100 Мбіт для User13 Заміна застарілих (кЗ) кабелю на (до5) 25 м +
19.06.2004 15-00 Додавання робочої станції Котр18 Підключення +

У четвертому розділі — відомості про користувачів і комп'ютери

Таблиця 9.6. Користувачі і комп'ютери

Дата Комп'ютер Користувач
01.03.2004 DEN (у відділі N) Іванов Іван Іванович (User17)
GSM (у відділі L) Петров Петро Петрович (User14)

П'ятий розділ зручно помістити на окремих аркушах (картках) як додаток до щоденника.

Таблиця 9.7. Комп'ютери мережі

Дата Комп'ютер Система
Підключений 01.03.2004 Computer System Win98SE

Відомості: Ідентифікація — Komp1, Мережна карта — (тип), Office2000, IE6, IP статичний 192.168.0.109

Модифікації

15.05.2004 Відновлення Office
20.06.2004 Заміна мережної карти (тип 1 на тип 2)

Шостий розділ — схема мережі. На схемі зображена структура мережі і відзначені деякі особливості, наприклад, категорія кабелю на ділянці.

У будь-який момент часу, маючи такий щоденник, ви зможете оцінити ситуацію й оперативно розібратися в причинах неполадок, якщо вони викликані вашими діями або погодженими з вами діями користувачів. Форма щоденника може відрізнятися від приведеної, можуть бути додані які-небудь розділи, якщо це необхідно.

Рис. 9.21. Приклад схеми локальної мережі

Інструменти адміністратора

Розмова піде не про слюсарні й електромонтажні інструменти, наявність яких часто теж необхідна, а про програми й утиліти, що допоможуть вам стежити за здоров'ям мережі.

Деякі інструменти, які застосовуються в одноранговій мережі, уже були розглянуті вище. Але перелік інструментів адміністратора може розширюватися в міру розвитку вашої мережі практично необмежено. Багато чого вже є в самій операційній системі, інші інструменти розроблені різними програмістами. Які конкретно засоби будете застосовувати ви — це ваша справа, розглянемо тільки засоби, що, на наш погляд, можуть бути корисні більшості адміністраторів.

Ping

Ця команда, що запускається з командного рядка, присутня у всіх операційних системах, що підтримують роботу в мережі. Особливості команди і список параметрів можуть відрізнятися від системи до системи, але основні функції незмінні. Далі приведений результат застосування команди, який можна побачити на екрані комп'ютера у вікні командного рядка (сеанс DOS) або в режимі DOS.

Ping 192.198.0.142

Обмін пакетами з 192.168.0.142 по 32 байт:

Відповідь від 192.168.0.142: число байт=32 час <10мс TTL=128

Відповідь від 192.168.0.142: число байт=32 час <10мс TTL=128

Відповідь від 192 168.0.142: число байт=32 час <10мс ТТL=128

Відповідь від 192.168.0.142: число байт=32 час <10мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.0.142:

Пакетів: послано = 4, отримано = 4, загублено = 0 (0% утрат),

приблизний час передачі і прийому: найменше = 0мс, найбільше = 0мс, середнє = 0мс.

Команда дозволяє визначити наступні параметри мережі:

· доступність комп'ютера в мережі;

· працездатність кабельної лінії (ліній) між вашим і віддаленим комп'ютером;

· якість зв'язку між комп'ютерами.

Запускаючи команду з різними параметрами, можна аналізувати й інші характеристики мережі. Про параметри команди ви довідаєтеся з її довідки, запустивши команду Ping без адреси і параметрів. Якщо при перевірці за допомогою Ping нової кабельної лінії час проходження пакета більш 1 мс, можна зробити висновок про те, що лінія прокладена погано. Можливо, що поруч виявилися проводи високої напруги або категорія кабелю нижче необхідної. Заміна звичайного хаба комутатором, що підтримує швидкість передачі даних 100 Мбайт/с, іноді приводить до погіршення зв'язку між комп'ютерами. Причин може бути кілька, але перебудувавши порти комутатора на знижену швидкість, ви відновите нормальний зв'язок. Контроль якості зв'язку можна здійснювати командою Ping.

Ipconfig

Ця команда теж запускається з командного рядка. Вона дозволяє визначити мережні настроювання комп'ютера, на якому вона запущена. Далі приведений приклад її виконання з параметром all, доступним в операційних системах Windows.

Приклад

Без параметрів ця команда покаже тільки відомості про IP-адреси. При неполадках, що можуть бути викликані неправильними настроюваннями робочої станції, ви можете перевірити ці настроювання, користуючись описаною командою.

SuperScan

Велику допомогу може зробити безкоштовна утиліта SuperScan. Цю утиліту можна знайти за адресою: http://www.webattack.com

Утиліта дозволяє визначити активні в даний момент комп'ютери в мережі. Мережа сканується в заздалегідь заданому діапазоні адрес і портів. Оскільки у вашій мережі більшість адрес не виходить за межі заздалегідь визначених значень, знайти активні машини не складе праці. Програма дозволяє визначити IP-адреси, імена комп'ютерів, відкриті порти на кожній машині. Ви отримите повну інформацію про приступність комп'ютерів у мережі, запустивши цю програму.

Зручна ця утиліта і при зборі статистики щодо роботи комп'ютерів у мережі. Результат роботи програми може бути збережений у файл. Запускаючи SuperScan у визначені години і зберігаючи результат сканування, ви отримаєте достовірні відомості про роботу комп'ютерів у ці години.

Інші засоби

Є і більш прозаїчні засоби адміністрування, такі як відомі усім ВАТ-файли, а також планувальник завдань, що входить в операційну систему. Вони дозволять без вашої участі, за розкладом, виконувати багато процедур, пов'язаних з обслуговуванням сервера, прикладних програм і баз даних, що знаходяться на сервері. Розглянемо деякі задачі, що доведеться вирішувати в невеликій мережі.

Припустимо, що потрібне регулярне збереження на іншому комп'ютері мережі копії даних, розташованих на сервері. Для цього дуже підходить команда XCOPYі планувальник завдань, вбудований у Windows. Приведемо реальний приклад такої процедури (лістінг 9.1).
agregatnij-indeks-fizicheskogo-obema-produkcii.html
agregatnij-kompleks-elektricheskih-sredstv-regulirovaniya-akesr.html
agregatnoe-sostoyanie-zagryaznyayushih-veshestv-v-vibrosah.html
agregirovannaya-proizvodstvennaya-funkciya-aggregate-production.html
agregirovannij-balans-promishlennih-korporacij-rossii-za-pervij-kvartal-2011-g-v-mlrdrub.html
ч     PR.RU™