Аеродинамічний розрахунок системи кондиціонування.


agrarno-promishlennij-kompleks.html
agrarnoe-obshestvo-i-drevnie-imperii.html

Аеродинамічний розрахунок систем приточної механічної вентиляції ведеться в табличній формі. Номера методики аеродинамічного розрахунку відповідають номерам колонок таблиці.

Методика розрахунку:

Розрахунок магістралі:

1. Номер ділянки відповідно до аксонометричної схеми.

2. L, м3/ч – витрата повітря на розглянутій ділянці, приймається за аксонометричною схемою.

3. l, м - довжина ділянки.

4. Vmax, м/с - максимально припустима швидкість на ділянці:

- у повітророзподільників основного приміщення Vmax=5м/с;

- у повітророзподільників допоміжних приміщень Vmax=6м/с;

- у магістралях, рециркуляційних і воздухозаборних ВВ Vmax=8 м/с;

- у відгалуженнях Vmax=5-6 м/с.

5. Тип воздуховода - указується матеріал і форма перетину ВВ розглянутої ділянки.

6. Fор – орієнтовна площа перетину ВВ даної ділянки:

. (5.7.1)

7,8,9 – розміри перетину ВВ. Підбираються так, щоб площа перетину була більше або дорівнює Fор .

7,8 - - довжина й ширина воздуховодов прямокутного перетину.

9. dэкв – еквівалентний діаметр ВВ:

- для ВВ прямокутного перетину:

. (5.7.2)

Значення dэкв повинне збільшуватися в напрямку від ВРР до приточної камери. Виключення становлять випадки, коли встановлюються переходники з одних перетинів на інші або, коли змінюється матеріал воздуховода.

10. F, м2 – площа поперечного переріза ВВ (по формулі ).

11. V, м/с - дійсна швидкість повітря у ВВ:

. (5.7.3)

Швидкості повітря у ВВ повинні збільшуватися в напрямку до приточної камери.

R, Па/м – питомі втрати тиску на тертя, приймаються залежно від dэкв й L.

12. β – коефіцієнт, що враховує шорсткість матеріалу ВВ; для несталевих ВВ – по залежно від швидкості руху повітря й абсолютний эквивалентної шорсткості Кэ, мм.

13. , Па – добуток значень.

14. - сума коефіцієнтів місцевих опорів на даній ділянці.

Місцеві опори - арматури й ін. елементи вентиляції, у яких відбувається збурювання повітряного потоку. До місцевих опорів відносять: ВР, відводи, трійники, хрестовини, перехiдники й т.д. Місцеві опори, що розташовуються на стику ділянок, ставляться до ділянки з меншою витратою.

- для повітророзподільних воздухозаборных ґрат ξ=1,21 или ξ=1,7;

- для відводів ξ визначається при α=90˚ і R/dэкв=0,5;

- для трійників:

15. Pд, Па – динамічний тиск.

16. Z - втрати тиску в місцевих опорах:

(5.7.4)

17.ΔPуч= +Z, Па – загальні втрати тиску на ділянці,

. (5.7.5)

Розрахунок відгалужень від магістралі:

Після розрахунку кожного з відгалужень від магістралі (один або кілька ділянок) виробляється їхнє вв'язування з відповідними паралельними ділянками. Ув'язуванню підлягають ланцюжка ділянок відгалужень і магістралі, що виходять із однієї крапки або входять в одну крапку.

Втрати тиску в погоджують ответвлениях, що, і магістралі повинні бути рівні. Припустиме нев'язання не повинна перевищувати 15%.. (5.7.6)

де , - втрати тиску в погоджують участках, що, магістралі й відгалуженні, відповідно, Па.

Якщо необхідне вв'язування не досягнуте, то необхідно підбирати інші діаметри ВВ. Якщо буде потреба збільшити ΔP, діаметри відповідних ВВ зменшують, якщо необхідно зменшити ΔP - діаметри ВВ збільшують. У випадку, якщо необхідно збільшувати втрати тиску, а воздуховодов з меншим діаметром не існує або підібрати їх неможливо через обмеження швидкостей, то на воздуховодах установлюють дросселирующие діафрагми.

Аксонометрична схема

Таблиця 5.7.1 - Аеродинамічний розрахунок системи П1

N п/п L, м.куб/ч l, м Розмір ВВ, мм F, м. кв V, м/с R*10, Па/м β Rl Σξ Pд, Па z, Па Rlβ+z, Па
a b dэкв
1-2 0,05 4,3 1,1 5,5 2,76 11,29 31,16 36,66
2-3 0,1 4,4 0,64 3,2 1,57 11,33 17,79 20,99
3-4 6,7 0,12 5,5 0,117 0,78 1,98 18,49 36,517 37,30
4-5 1,2 5,5 0,67 0,804 1,75 18,49 32,357 33,165
5-6 6,15 0,8 12,8 1,07 23,48 25,124 37,92
6'-7 5,8 0,08 7,33 2,15 2,04 12,47 5,20 32,56 169,31 194,75
сума 997,79

Підбираємо вентилятор FLEB-300-F, 2-х полюсної одношвидкісний електродвигун St 160M-2A, номінальна потужність 3,2квт, швидкість обертання 1500 про/хв.

Розрахунок відгалужень від магістралі:

Після розрахунку кожного з відгалужень від магістралі (одна чи кілька ділянок) виконується їхнє ув'язування з відповідними паралельними ділянками. Ув'язуванню підлягають ланцюжки ділянок відгалужень і магістралі вихідні з однієї крапки чи вхідні в одну крапку.

Втрати тиску у відгалуженнях, що ув’язуються, і магістралі повинні бути рівні. Припустиме нев'язання не повинне перевищувати 15%.

,

де , - утрати тиску в ділянках магістралі, що ув’язуються, і відгалуження, відповідно, Па.

Якщо необхідне ув'язування не досягнуте, то необхідно підбирати інші діаметри ПВ. У разі потреби збільшити втрати тиску на ділянках, діаметри відповідних ПВ зменшують, якщо необхідно зменшити втрати тиску на ділянках - діаметри ПВ збільшують. У випадку, якщо необхідно збільшувати втрати тиску, а повітропроводів з меншим діаметром не існує чи підібрати їх неможливо через обмеження швидкостей, то на повітропроводах установлюють дроселюючи діафрагми.

Підбір діафрагм. Попередньо обчислюється наскільки необхідно збільшити коефіцієнт місцевого опору (ξ) на визначеній ділянці, щоб по ∑ξ одержати нев'язання 15%. За отриманим ξ і діаметром повітропроводу підбирають діаметр діафрагми. При ув'язуванні необхідно стежити, щоб швидкість і діаметр повітропроводу збільшувалися в напрямку до припливної камери.

N п/п L, м.куб/ч l, м Розмір ПВ, мм V, м/с R*10, Па/м β R*l Σξ Pg, Па z, Па ∆Р, Па
a b dэкв
1'-2' 4,3 1,1 5,5 2,76 11,29 31,16 36,66
2'-3' 4,4 0,64 3,2 1,57 11,33 17,79 20,99
3'-5' 5,2 5,3 1,04 5,41 1,98 17,16 33,89 39,3
96,95

Умова виконується.
aktualnie-problemi-postroeniya-v-rossii-informacionnogo-obshestva.html
aktualnie-problemi-povisheniya-effektivnosti-gosudarstvennogo-finansovogo-kontrolya.html
aktualnie-problemi-pravovogo-rezhima.html
aktualnie-problemi-prokurorskoj-dejtelnosti.html
aktualnie-problemi-razvitiya-teorii-socialnoj-raboti.html
ч     PR.RU™